Žuti Klik

Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

Tel: 072 07 07 07

Email: info@zutiklik.hr

Ukratko:

Prateći želje i potrebe korisnika te slijedeći trendove na tržištu, Hrvatska pošta d.d. pokrenula je internetsku trgovinu Žuti klik. Razvitkom novih, tehnološki inovativnih rješenja na području e-trgovine Hrvatska pošta danas je prepoznata kao tvrtka koja prati i razvija kvalitetne usluge za sadašnje i buduće potrebe svojih korisnika.


1 25 26 27